Smarthome

Smartcity

Tiến tới kỷ nguyên của Ngữ cảnh

Tôi đã sử dụng gần như toàn bộ giai đoạn đầu sự nghiệp của mình để tuyên bố rằng “Đây!”…

Đọc thêm »
Smartcity

IoT và Mạng xã hội – những thách thức và lợi ích

Mạng xã hội. IoT. Công nghệ đang lên. Đột phá. Trong một quy mô toàn cầu Internet của vạn vật…

Đọc thêm »
Smartcity

Các xu hướng đang nổi lên trong lĩnh vực Internet of Things

Chúng ta đang chứng kiến Internet of Things bao gồm cả con người mang đến một số lượng lớn những…

Đọc thêm »
Close
Close